Benvinguts a Cosesdecasa.com !

Condicions d'ús
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL informa que és titular del lloc web www.cosesdecasa. com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL informa de les següents dades:
El titular d'aquest lloc web és COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL, amb CIF B63896294 i domicili social en PL. SANT JOSEP ORIOL, 5 08002, BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, en el tom 37719, foli 70, i inscripció B-309.859. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: jordi@cosesdecasa.com.
USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús pel lloc web de COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL, totes les condicions de ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

• - La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL per l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web. • - L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web. POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILIDADCOSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços. COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari. MODIFICACIONS COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET Certs continguts de la website de COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l'efecte per COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de COSES dE CASA Robés i ARTESANIA SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de COSES dE CASA Robés i ARTESANIA SL. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL.

ACCIONS LEGALS , LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL es reserva , així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. COSES DE CASA Robés I ARTESANIA SL té el seu domicili a BARCELONA , Espanya .